O krylu

Kryl antarktyczny (Euphausia superba) to przypominający krewetkę skorupiak morski o długości około 6 cm. Zamieszkuje on najczystsze wody Ziemi - akweny antarktyczne znajdujące się poza zasięgiem niekorzystnego wpływu stref przemysłowych. Żywi się głównie fitoplanktonem, sam będąc źródłem pokarmu m.in. dla ryb, wielorybów, fok, pingwinów czy albatrosów. Łączna biomasa tego gatunku została oszacowana na ok. 100-800 milionów ton, co czyni go jednym z częściej występujących organizmów na kuli ziemskiej. To właśnie ten skorupiak jest źródłem niezwykle cennej substancji - oleju z kryla.

Połowy z kryla antarktycznego prowadzone są wyłącznie metodami przyjaznymi środowisku naturalnemu przez specjalnie wybrane do tego celu jednostki. Sama metoda połowu - Aker Eco Harveting™ Technology - zapewnia eliminację odławiania innych niż kryl gatunków oraz dbałość o naturalny ekosystem. Złowiony kryl jest wstępnie przetwarzany jeszcze na statku, aby w pełni zachować jego świeżość i unikalne wartości.

Olej z kryla, zawarty w preparacie Gold Krill, odznaczony został prestiżowym znakiem MSC - Rady Zarządzania Zasobami Morskimi. Znak ten jest dowodem pochodzenia z połowów prowadzonych metodami przyjaznymi morskiemu środowisku naturalnemu.